Alleen corrigeren van privégebruik bestelauto via IB is niet toegestaan

Het corrigeren wegens het privégebruik van een bestelauto via de inkomstenbelasting (IB), zonder dat er een correctie in de loonbelasting (LB) is geweest, is volgens het hof niet toegestaan. Deze correctie sluit namelijk niet aan bij de wettelijke systematiek.

In deze zaak ging het om een monteur die een bestelauto van zijn werkgever ter beschikking kreeg gesteld. Voor deze bestelauto was al een verklaring geen privegebruik afgegeven. De inspecteur vond dat er rekening moest worden gehouden met een bijtelling privégebruik voor de bestelauto. Hij had daarom de aangifte via de aanslag IB 2013 van de monteur gecorrigeerd.
Hof Amsterdam vond dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat een correctie vanwege privégebruik bestelauto van de zaak moet geschieden door een naheffing van LB bij de werknemer of de werkgever neer te leggen. Volgens de rechter lijkt het op gespannen voet te staan met de wettelijke systematiek dat de bijtelling van het privégebruik van de bestelauto in de IB plaatsvindt, zonder dat dit privégebruik eerder in de heffing van LB is betrokken.

Constatering privégebruik moet actueel zijn

Hierbij moet het ook altijd gaan om een constatering van het privégebruik in de actualiteit. In dit geval was er privégebruik (volgens inspecteur) geweest op 27 februari 2013 terwijl hij dit pas aan de orde stelde in een brief van 15 december 2015. Dit sloot niet aan bij de in de wettelijke regeling opgenomen eis van controle in de actualiteit volgens de rechter. Het hof vond ook dat een ritje naar het gerechtshof geen rit was waarvoor een bijtelling gold, gezien de reden waarom de monteur met de bestelauto naar het hof was gereden (om bewijs te leveren). Het hof verminderde de aanslag naar het in de aangifte aangegeven belastbaar inkomen.
Gerechtshof Amsterdam, 14 augustus 2018 (gepubliceerd op 5 september 2018), ECLI (verkort):3089

Bron: Fiscaalrendement

Naar het overzicht

Nieuws

Alleen corrigeren van privégebruik bestelauto via IB is niet toegestaan

Geschreven op

Het corrigeren wegens het privégebruik van een bestelauto via de inkomstenbelasting (IB), zonder... Lees meer »

Tijdige en correcte aangifte voorkomt 8% belastingrente

Geschreven op

Ondanks dat de rentestand al jaren extreem laag is, berekent de fiscus voor de bv 8% belastingren... Lees meer »

Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op?

Geschreven op

De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren fors omlaag, met maar liefst 4%-p... Lees meer »

Meer partnerverlof bij toekomstige baby

Geschreven op

Meer partnerverlof bij toekomstige baby Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moe... Lees meer »