Nieuws

Het gaat lonen om meer te werken!

Geschreven op

Nieuw belastingstelsel in 2019? De nieuwe coalitie wil het belastingstelsel flink gaan aanpassen. Deze aanpassingen moeten ertoe leiden dat het gaat lonen om meer te werken. Dit nieuwe systeem zou in 2019 moeten ingaan als het IT-systeem van de Belastingdienst dat toestaat. Lees meer »

Voor 1 oktober voorlopige aanslag vragen om box 3 te besparen

Geschreven op

Door voor 1 oktober a.s. om een voorlopige aanslag te verzoeken, mag een belastingplichtige het bedrag van het verzoek per 1 januari 2018 als betaald beschouwen en dus al aftrekken van zijn banksaldo. Hierdoor verlaagt de rendementsgrondslag voor box 3. Lees meer »

Eenmanszaak verdelen is nog niet zo eenvoudig 

Geschreven op

Dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de verdeling van een eenmanszaak blijkt wel uit een recente uitspraak in een procedure die wel zes jaar duurde. Dat ging over een in gemeenschap van goederen getrouwd echtpaar, die samen een vennootschap onder firma hadden. Lees meer »

Verbod privégebruik dga aan kant geschoven

Geschreven op

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) in zijn arbeidsovereenkomst opneemt dat hij een aan hem ter beschikking gestelde auto niet privé gebruikt, kan de inspecteur stellen dat deze bepaling geen realiteitswaarde heeft en naheffen. Lees meer »

Hoge Raad beslist over btw-heffing privégebruik auto

Geschreven op

Hoge Raad beslist over btw-heffing privégebruik auto De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 vier uitspraken gedaan over btw die moet worden betaald over het privégebruik van auto’s van de zaak. In deze uitspraken oordeelt de Hoge Raad over problemen die samenhangen met de in... Lees meer »

BV en bestuurder beide straf voor hetzelfde delict

Geschreven op

Er mag zowel aan een bv als aan de bestuurder van die bv een straf worden opgelegd omdat de BTW niet is betaald. De regel dat iemand niet twee keer voor hetzelfde vergrijp mag worden bestraft geldt dan niet volgens het Europese Hof, omdat het om twee afzonderlijke rechts... Lees meer »

Alleen notoire wanbetalers kunnen boete krijgen

Geschreven op

De rechter heeft aangegeven dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever alleen notoire wanbetalers een betaalverzuimboete wil opleggen en niet aan belastingplichtigen die eenmalig een aanslag niet betalen. Lees meer »

Eigen bijdrage leaseauto is geen negatief loon

Geschreven op

Als een werknemer ervoor kiest een duurdere leaseauto uit te zoeken dan de standaardauto en hier een eigen bijdrage voor betaalt, is deze bijdrage niet aan te merken als negatief loon. Dit heeft de Hoge Raad onlangs aangegeven: Lees meer »

Aandachtspunten voor je inkomstenbelasting aangifte bij scheiding

Geschreven op

Veelal is de periode tussen het uit elkaar gaan en de formele scheiding een grijs gebied. De belastingdienst heeft weinig oog voor grijze gebieden. En als je niet oppast, kunnen er na je scheiding een aantal vervelende en mogelijk kostbare complicaties ontstaan. Lees meer »

Geen BTW-aftrek voor holding zonder vergoeding door dochters

Geschreven op

Een holding, die zelf ook een onderneming drijft, heeft geen recht op BTW-aftrek van de door haar ingekochte diensten waar ook de dochters van profiteren, als zij voor deze diensten geen vergoeding heeft ontvangen van haar dochters. Lees meer »

Nieuws

Alleen corrigeren van privégebruik bestelauto via IB is niet toegestaan

Geschreven op

Het corrigeren wegens het privégebruik van een bestelauto via de inkomstenbelasting (IB), zonder... Lees meer »

Tijdige en correcte aangifte voorkomt 8% belastingrente

Geschreven op

Ondanks dat de rentestand al jaren extreem laag is, berekent de fiscus voor de bv 8% belastingren... Lees meer »

Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op?

Geschreven op

De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren fors omlaag, met maar liefst 4%-p... Lees meer »

Meer partnerverlof bij toekomstige baby

Geschreven op

Meer partnerverlof bij toekomstige baby Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moe... Lees meer »